Our Courses

Business and Marketing

Language

Science & Engineering

Course Details Table

Course Name Conducted By Duration Fees Other Details
(උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව)Advance Cetificate in English සබරගමුව විශව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් සහ භාහිර කථිකාචාර්යවරුන් මාස 9 Rs. 18000 වාරික 3න් ගෙවීමේ පහසුකම්, සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්රීසි භාෂාව සදහා සාමාර්ථයක් අනිවාර්යයි
(ඉංග්රීසි භාෂා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව)Cetificate Course in English සබරගමුව විශව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් සහ භාහිර කථිකාචාර්යවරුන් මාස 3(100 Hours) Rs. 7500 වාරික 3න් ගෙවීමේ පහසුකම්, සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්රීසි භාෂාව සදහා පෙනී සිටිය යුතුය
(ඉංග්රීසි භාෂා මූලික දැනීම පාඨමාලාව - මුල සිට සරලව ආදුනිකයන්ට)Foundation English Course for Beginners සබරගමුව විශව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් සහ භාහිර කථිකාචාර්යවරුන් මාස 6(200 Hours) Rs. 18000 වාරික 3න් ගෙවීමේ පහසුකම්(වෘත්කයන් සදහා විශේෂ වේ)
junior English Club ඉංග්රීසි භාෂා ගුරු උපදේශක වරුන් - මාසික Rs. 1500 වයස අවු 3 සිට 15 දක්වා(වයස් කණ්ඩායම් වෙන වෙනම)
Advance Certificate in Communication Skills(English) සබරගමුව විශව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් සහ භාහිර කථිකාචාර්යවරුන් අවුරුදු 1(320 Hours) Rs. 25000 වාරික 4න් ගෙවීමේ පහසුකම්,මුල් මාස 5 තුල ගෙවිය යුතුය,සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්රීසි භාෂාව සදහා සම්මන සාමාර්ථයක් අනිවාර්යයි(වෘත්කයන් සදහා විශේෂ වේ)
ඉංග්රීසි කතා කරවීමේ පාඨමාලාව උසස් පෙළ අවසන් කල සිසුන්ට(English Spoken Club-For A/L Leavers) IPSSD ආචාර්යවරුන් මාස 9 මාසික Rs. 1500 මාසිකව මුල් සතිය තුලදී
කොරියානු භාෂා සහතික පාඨමාලාව(Certificate Cours-Korean Language) IPSSD ආචාර්යවරුන් මාස 4 Rs. 12500 වාරික 2න් ගෙවීමේ පහසුකම්
කොරියානු භාෂා උසස් සහතික පාඨමාලාව(Senior Certificate Cours-Korean Language) IPSSD ආචාර්යවරුන් මාස 8 Rs. 24000 වාරික 2න් ගෙවීමේ පහසුකම්